Landschappelijk wonen - Nieuw Koningsduin

Als eilandjes liggen de woonbuurten van Nieuw Koningsduin in de groene omgeving. Karaktervol zijn de nieuwe woonmilieus al bij oplevering: eeuwenoude bomen en groene randen verlenen cachet. De woonbuurten zijn in sfeer en uitstraling verwant aan de monumentale gebouwen op landgoed Duin & Bosch.

Opdrachtgever

ABB Groep

Vraag

Aantrekkelijke en onderscheidende woonmilieus als onderdeel van de herinrichting van landgoed Duin & Bosch. De landschappelijke waarde en uitstraling van het cultuurhistorisch waardevolle gebied moet beter uit de verf komen.

Uitdaging

In een cultuurhistorisch waardevol gebied nieuwe woonbuurten realiseren met een eigen identiteit, zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van het landgoed als ruimtelijk geheel. Het landschap wordt daarbij klimaatbestendiger en biodiverser ingericht.

Resultaat

Karaktervolle woonbuurten die zeer in trek zijn. Er is een loting ingesteld, omdat de vraag het aanbod ver oversteeg. De woonclusters maken deel uit van een integraal plan voor het hele terrein. De nieuwe woningen en de woningen in herbestemde monumenten vormen een rijk geheel met de nieuwe zorgvoorzieningen die ook op het landgoed zijn gerealiseerd. Bewoners dragen gezamenlijk zorg voor de groene bosrand die de woonbuurten omzoomd.

Partners

STAAT Bouwmanagement, Zeinstra Veerbeek Architecten

Woongebieden Ruimtelijke visie Inrichtingsplan Stedenbouwkundig plan Landgoed en Campus
Landschappelijk wonen - Nieuw Koningsduin
Landschappelijk wonen - Nieuw Koningsduin
Landschappelijk wonen - Nieuw Koningsduin
Landschappelijk wonen - Nieuw Koningsduin
Landschappelijk wonen - Nieuw Koningsduin
case
Op het voormalige terrein van psychiatrisch ziekenhuis Dijk en Duin vliegen de huizen weg.
Judith van Ruiten
journalist (De Woonkrant 29-8-2015)

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685