Kruisbestuiving landschappelijk wonen vs zorgterreinen

De kennis die we opdoen bij de transformatie van zorglandgoederen zoals Duin & Bosch, Veldwijk en Zon & Schild zetten we in bij het ontwerpen van landschappelijke woonmilieus zoals Haags Buiten en Reigersborg. Andersom is er eveneens waardevolle kruisbestuiving: de ervaring met het realiseren van groene woonmilieus met natuurwaarde, bijzondere woningtypes en natuurinclusief bouwen komt ook bij de ontwikkeling van woonbuurten op zorgterreinen tot zijn recht. Het maken van een samenhangend groen woonmilieu vraagt om goed doordachte oplossingen voor erfafscheiding, parkeren en beheer van mandelige groengebieden. De samenspraak met (toekomstige) bewoners ligt aan de basis van iedere succesvolle groene woonbuurt.

Opdrachtgevers

Zorgpartijen, ontwikkelaars en gemeentes

Vraag

Aantrekkelijke en onderscheidende groene woonmilieus, waarbij de collectieve uitstraling meer is dan de som der delen.

Uitdaging

In een cultuurhistorisch waardevol gebied nieuwe woonbuurten realiseren met een eigen identiteit, zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van het landgoed als ruimtelijk geheel. Nieuwe woonbuurten met een sterke ruimtelijke en groene identiteit maken en daarbij landschappelijke kwaliteiten ten volle benutten en versterken.

Resultaat

Karaktervolle woonbuurten met natuurwaarde, die zeer in trek zijn. Bewoners dragen veelal gezamenlijk zorg voor mandelige groenzones, wat ook de sociale samenhang ten goede komt.

Zorgterreinen Woongebieden Ruimtelijke visie Inrichtingsplan Stedenbouwkundig plan In samenspraak Landgoed en Campus Klimaat / duurzaamheid
Kruisbestuiving landschappelijk wonen vs zorgterreinen
Reigersborg
Kruisbestuiving landschappelijk wonen vs zorgterreinen
Landgoed Veldwijk
Kruisbestuiving landschappelijk wonen vs zorgterreinen
Wonen op Landgoed Duin en Bosch
Kruisbestuiving landschappelijk wonen vs zorgterreinen
case
In contact komen met de natuur voelt voor de mens als thuiskomen. We worden daar blij en rustig van.
Agnes van den Berg
omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving (www.stad-en-groen.nl)

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685