KRIMP

KRIMP
KRIMP
KRIMP
KRIMP

Graag verbreden wij als team onze horizon. Regelmatig diept een collega een actueel onderwerp uit om het bureaubreed onder de aandacht te brengen. Soms gaan we op excursie, soms resulteert het in een lunchlezing. Zo blijven we op de hoogte van de huidige stand van zaken in elkaars vakgebieden.

De lunchlezing over het fenomeen KRIMP belicht niet alleen de oorzaken en gevolgen. Ook de ontwikkelingen in het beleid en ideeën zijn helder uiteengezet met als voorlopige conclusies:

  1. Groei en KRIMP gaan samen op
  2. de ene KRIMP is de andere niet
  3. KRIMP staat niet op zichzelf, samenhang met andere maatschappelijke ontwikkelingen
  4. KRIMP vraagt om een regionale aanpak
  5. Samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak
  6. Identiteit als kostbaar uitgangspunt
  7. Financiering blijft onberekenbaar

    Een samenvatting is hier te downloaden.
KRIMP

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685