Janskerkhofcomplex Utrecht

Janskerkhofcomplex Utrecht
Janskerkhofcomplex Utrecht
Janskerkhofcomplex Utrecht
Janskerkhofcomplex Utrecht

Rond het monumentale Janskerkhof-complex in Utrecht speelt de inrichting van de buitenruimte in op intensief gebruik. De Universiteit Utrecht heeft de verschillende bouwdelen van dit complex gerenoveerd en ons gevraagd de buitenruimte hierbij aan te laten sluiten. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met Van Vliet Buitenruimte B.V.

Het historische waardevolle Universiteitscomplex wordt omgeven door acht buitenruimtes. Deze ruimtes zijn uitgewerkt in een gelijk palet aan materiaal en beplanting, om weer tot een geheel te komen. Het ontwerp voorziet in de actuele praktische vereisten, maar doet ook recht aan de historische context. 

Bij het entreegebied is het de kunst om de sfeer vast te houden, ondanks de grote hoeveelheid fietsen die er gestald zal gaan worden. De twee grotere centrale binnenhoven zijn uitgewerkt als een 'kloosterhof nieuwe stijl': in een mooie compositie worden hellingbanen en trappen gecombineerd met weelderige beplanting, die met natuurstenen banden bijeengehouden wordt.

Janskerkhofcomplex Utrecht

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024