Irene Edzes

Architect

Ontwerper op het raakvlak architectuur, stedenbouw en landschap
en verantwoordelijk voor Concept & Communicatie bij Vollmer+partners

Heeft naast haar studie Bouwkunde aan de TU Delft het vak 'Omgevingspsychologie' aan de UvA afgerond en is tevens programmamaker bij FASadE (Forum voor Stedenbouw en Architectuur in Amersfoort).

i.edzes@vp.nl
Linked-in
Blog

Irene Edzes

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685