Ontwerp buitenruimte gemeentehuis Zeist

Ontwerp buitenruimte gemeentehuis Zeist
Foto: Rufus de Vries
Ontwerp buitenruimte gemeentehuis Zeist
Ontwerp buitenruimte gemeentehuis Zeist
Ontwerp buitenruimte gemeentehuis Zeist

Een opvallend groene omgeving op deze plek met geschiedenis. Ons ontwerp voor de buitenruimte rond het Raadhuis in Zeist sluit aan op het vooruitstrevende plan van Rau architecten, waarbij uitbreiding van het gemeentehuis is gecombineerd met woningbouw.

Met zorg is de oude plataan gehandhaafd en het zicht op de kerktoren. De directe plaatsing van de gebouwen met de voeten in het groen maakt de stedelijke buitenruimte tot een nieuw, groen woonmilieu. Het verbindt het woongebied op een vanzelfsprekende manier met het aangrenzende Walkartpark.

Een belangrijk structurerend onderdeel is de zichtas die is opgespannen tussen het gemeentehuis en de plataan met daarachter de Oude Kerk. Het gerende padensysteem zoekt de spanning op en pakt de as op om haar vervolgens weer los te laten. Gerende gebouwlijnen zijn in het ontwerp opgepakt en versterkt. De zorgvuldige uitwerking met duurzame, natuurlijke materialen kenmerkt onze werkwijze. De bewegwijzering buiten is ook door ons ontworpen.

Woongebieden Werklocaties Centra Inrichtingsplan
Ontwerp buitenruimte gemeentehuis Zeist

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685