Inrichtingsplan Borgstede, Barendrecht


De woonzorglocatie Borgstede wordt vernieuwd. Opdrachtgever Woonzorg Nederland heeft gekozen voor een gefaseerde sloop en nieuwbouw van het hoofdgebouw. Ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht en als parkruimte aangelegd. Deze fasering stelt eisen aan de terreininrichting. In de eerste fase moet een tijdelijke parkeerplaats en entreegebied gerealiseerd worden op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. In de definitieve situatie wordt dit terreindeel onderdeel van het parkgebied dat in het zuidelijke deel wordt ingericht.

Zorgverlener Laurens wil op de nieuwe locatie een healing environment realiseren en de zorgtuin in de directe omgeving van het nieuwe gebouw speelt hierin een belangrijke rol. Ook deze tuin is door ons op maat ontworpen voor de oudere bewoners èn de bezoekers.

De open parkruimtes hebben een tapijt van bloemrijke grasvelden. Deze bloemenweides zijn kleurrijk en tonen bijna het hele jaar bloei of plantsilhouet. Bovendien zijn deze velden ecologisch van toegevoegde waarde. In het plan wordt uitgegaan van zoveel mogelijk behoud van bestaande bomen. De inrichting van de buitenruimte is zorgvuldig afgestemd met AGNOVA Architecten, die de nieuwe woningen ontwerpt.

Zorgterreinen Woongebieden Actueel Inrichtingsplan Healing Environment
Inrichtingsplan Borgstede, Barendrecht
Inrichtingsplan Borgstede, Barendrecht
Inrichtingsplan Borgstede, Barendrecht
Inrichtingsplan Borgstede, Barendrecht
Inrichtingsplan Borgstede, Barendrecht

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685