Inrichtingsplan 380kV station

Inrichtingsplan 380kV station
Inrichtingsplan 380kV station
Inrichtingsplan 380kV station
Inrichtingsplan 380kV station

Het 380kV-station op een markante plek in het open landschap is zorgvuldig ingepast. Het transformatorstation heeft dusdanige afmetingen dat het met landschappelijke of andere middelen niet te verbergen valt. De imposante technische installaties zijn daarom vormgegeven in een open samenhang met de omgeving. Uit verschillende modellen is de compacte opstelling gekozen, waarbij het terrein van de installaties is gedraaid ten opzichte van de landschappelijke hoofdstructuur. Deze diagonale situering maakt het station tot een bijzonderheid in de landschappelijke structuur.

Vanwege de lage ligging van het terrein zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig ter bescherming tegen het water. Kades zijn aangelegd in de vorm van grondwallen in een strakke dijkachtige uitvoering. De technische installaties liggen op een verhoogd plateau en kwelsloten zijn aangelegd tussen bestaande dijken en de nieuwe strakke kades.

Het plan is opgesteld in samenwerking met Buter Architecten, die de architectonische uitwerking van de installaties ter hand heeft genomen.

Inrichtingsplan 380kV station

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024