Initiatief Voorstel Woningbouw oogst lof

Het plan van USP Vastgoed om de komende jaren circa 250 woningen te bouwen in de hoek Koggeweg en Markerwaardweg in Venhuizen is positief ontvangen door de gemeenteraad. Vollmer & Partners heeft hieraan bijgedragen. Burgemeester en wethouders komen na de zomer eerst met een visie waar wel en niet gebouwd mag worden in Drechterland. De raad zal zich daarover moeten uitspreken voordat het initiatiefvoorstel van USP behandeld wordt. Wordt vervolgd!

Woongebieden Actueel Samenspraak en Omgevingswet Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Initiatief Voorstel Woningbouw oogst lof
Initiatief Voorstel Woningbouw oogst lof

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685