Inclusieve wijken - Michi-Noeki

Michi-Noeki is een concept om de directe leefomgeving van mensen te verbeteren en toegankelijk te houden. Langzame verkeersroutes door de wijk worden versterkt en ondersteund met informele en laagdrempelige halteplekken (geinspireerd op de Japanse pleisterplaatsen 'Michi-No-Eki'). Michi-Noeki onderscheidt zich door de samenwerking tussen fysiek en sociaal ontwerp. Ze biedt een infrastructuur voor bestaande voorzieningen en initiatieven, zet aan tot bewegen en vergroot de kans op toevallige ontmoetingen.

Opdrachtgever

De Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Vraag

Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning..

Uitdaging

De visie laten landen op een concrete locatie en verbinding zoeken met lokale bewoners en initiatieven.

Resultaat

Michi-Noeki is voor de Oosterparkwijk in Groningen uitgewerkt. De eerste halteplaats aan het Wielewaalpein is daar in gebruik. Het concept laat zich echter ook prima inpassen in andere Nederlandse wijken. Zo werken we ook aan de realisatie van Michi-Noeki in de Haagse Bomenbuurt.

Partner

Twynstra Gudde, Werkpro, dnArchitectuur, bureau Kantelingen, Vorm Martini, Wijteam, gemeente Groningen

Woongebieden Ruimtelijke visie Inclusieve samenleving Stedelijke transformatie
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Michi-Noeki in de Oosterparkwijk, foto: Rufus de Vries
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Michi-Noeki in de Oosterparkwijk, foto: Rufus de Vries
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
case
Ik ben in de afgelopen weken overdonderd geraakt door het succes van dit nieuwe concept! Het is het meest laagdrempelige wat ik ooit gezien heb.
Frans Geubel
lokale vrijwilliger Michi-Noeki

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685