Inclusieve wijken - Michi-Noeki

Michi-Noeki is een concept om de directe leefomgeving van mensen te verbeteren en toegankelijk te houden. Langzame verkeersroutes door de wijk worden versterkt en ondersteund met informele en laagdrempelige halteplekken ( geinspireerd op de Japanse pleisterplaatsen 'Michi-No-Eki'). Michi-Noeki onderscheidt zich door de samenwerking tussen fysiek en sociaal ontwerp. Ze biedt een infrastructuur voor bestaande voorzieningen en initiatieven, zet aan tot bewegen en vergroot de kans op toevallige ontmoetingen.

Opdrachtgever

De Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Vraag

Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning..

Uitdaging

De visie laten landen op een concrete locatie en verbinding zoeken met lokale bewoners en initiatieven.

Resultaat

Michi-Noeki is voor de Oosterparkwijk in Groningen uitgewerkt. Momenteel werken we aan de uitvoering van de eerste locatie aan het Wielewaalpein. Het concept laat zich echter ook prima inpassen in andere Nederlandse wijken. Zo werken we momenteel ook aan de realisatie van Michi-Noeki in Den Haag in de Bomenbuurt.

Partner

Twynstra Gudde

Woongebieden Ruimtelijke visie Inclusieve samenleving Stedelijke transformatie
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
Reizende tentoonstelling Who Cares
Inclusieve wijken - Michi-Noeki
case
Prachtig Plan
Floris Akemade
Rijksbouwmeester

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685