Hoogbouwvisie Veldhoven

Hoogbouwvisie Veldhoven
Hoogbouwvisie Veldhoven
Hoogbouwvisie Veldhoven
Hoogbouwvisie Veldhoven

In Veldhoven worden momenteel verschillende plannen ontwikkeld waarbij hoogbouw wordt overwogen. Om aanvragen goed te kunnen beoordelen willen provincie en gemeente de ontwikkeling van hoogbouw in een breder verband bekijken. Er is ons daarom verzocht de ruimtelijke mogelijkheden van hoogbouw in Veldhoven te onderzoeken.

Een algemene verkenning van de stedebouwkundige effecten van hoogbouw vormt de inleiding op de door ons opgestelde visie. Op de ruimtelijke analyse van de gemeente Veldhoven volgt vervolgens een nadere uitwerking van locaties die voor hoogbouw in aanmerking.

Veldhoven is ontstaan uit een krans van lintdorpen en kerkdorpen. De verschillende uitbreidingen die hier na de Tweede Wereldoorlog aan toegevoegd zijn, vormen een stedelijk veld met weinig karakter. De uitbreidingswijken zijn gegroepeerd rond enkele hoofdassen. In onze visie wordt hoogbouw gerealiseerd in het verlengde van en aan de hoofdassen, maar dan wel uit het zicht vanaf de dorpse omgeving. Op die manier wordt het karakter van de oude delen gehandhaafd, maar kan de kwaliteit en herkenbaarheid van de nieuwe delen worden versterkt.

 

Regio’s
Hoogbouwvisie Veldhoven

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685