Herontwikkeling landgoed Duin & Bosch

Vanaf de visievorming en het stedenbouwkundig plan tot aan de inrichting van de buitenruimte van deelgebieden: bij de herontwikkeling van landgoed Duin & Bosch is Vollmer+partners al sinds jaren betrokken. In opdracht van de gemeente Castricum en Parnassia Bavo groep is het bijzondere zorgterrein fasegewijs getransformeerd naar een plek waar zorg en wonen elkaar versterken. Kloppend hart is de Brink, waar voorzieningen zijn die door cliënten, bewoners en omwonenden worden gebruikt. Het plan combineert het herstellen van een Rijksmonument met het harmonieus inpassen in het landschap van eigentijdse ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en infrastructuur. Het hergebruik van bestaande elementen en het versterken van aanwezige kwaliteiten vormen daarbij de rode draad.

De nieuwbouw is opgenomen in groene pockets en geïntegreerd in de krachtige groene rand om het terrein. Veel zorg is besteed aan de overgangen tussen gebouw en landschap en tussen privé en openbaar gebied. Rond tuinen aan de bosrand is een groene wal aangelegd om rafelranden met schuttingen vóór te zijn. De bosrand is uitgegeven als mandelig gebied en wordt beheerd door de bewoners. De pockets openen zich naar de parkruimte waar tussen de oude bomen wadi’s en speelplekken zijn ingepast. De voorzieningen zijn ontsloten door korte insteken vanaf een compacte ringweg. Parkeerplaatsen zijn zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. De komende jaren komt door herstel van het landschap van duinen, rellen en bosschages een betere ecologische aansluiting tot stand met het prachtige omringende duinlandschap.

Lees meer
<
>

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685