Groen Wonen in Den Haag

Natuurlijke oevers, waterpasserende bestrating, een boomgaard, een moestuin en een rijkgeschakeerd bomenbestand: in Haags Buiten wordt het plezierig groen wonen.

Het nieuwe woongebied in Den Haag komt op de plek van een voormalig volkstuinencomplex en omvat 270 woningen. Het ontwerp voor de buitenruimte nemen wij met plezier ter hand in opdracht van ABB, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door Kampman Architecten.

Belangrijke thema’s binnen deze compacte ontwikkeling zijn duurzaamheid, groen, ecologie en water. Het verdere uitwerkingstraject van het groene woongebied wordt vorm gegeven in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, die een heldere visie volgt en duidelijke eisen stelt aan de thema’s natuur en duurzaamheid binnen stedelijke ontwikkelingen als deze. 

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Klimaat / duurzaamheid
Groen Wonen in Den Haag
Impressie oever
Groen Wonen in Den Haag
Impressie vlonder
Groen Wonen in Den Haag
Kaart inrichtingsplan

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685