Groen- en waterplan Groene IJmond

Groen- en waterplan Groene IJmond
Groen- en waterplan Groene IJmond
Groen- en waterplan Groene IJmond
Groen- en waterplan Groene IJmond

Het Groen- en waterplan is voltooid. Het plan maakt deel uit van het project De Groene IJmond. Dit is een verzameling groenprojecten in de regio IJmond met als doel deze sterk verstedelijkte regio groener maken voor de mensen die er wonen, werken of recreëren.

Het Groen- en Waterplan is een ontwerpplan dat wij hebben gemaakt voor het binnenduinrandgebied. Dit gebied sluit aan op de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Met de realisatie van dit plan wordt de landschappelijke samenhang hersteld.  Ecologisch waardevolle groen- en waterstructuren worden gerealiseerd en de mogelijkheden voor recreatie vergroot. Water krijgt hierbij extra aandacht omdat dit een essentieel onderdeel vormt van de natuurontwikkeling van de binnenduinrand.

Het groen -en waterplan is als 'best practice Landelijk Gebied' opgenomen in het rapport van het Ministerie van VROM 'Best practices ontwikkelingsplanologie', 10 juli 2003

In 2011 is De Groene IJmond feestelijk geopend.

Regio’s Ontmoeting en recreatie Ruimtelijke visie Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Groen- en waterplan Groene IJmond

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685