Geen chalets maar woningen - Husselsesteeg

Airnbnb, Bed & Breakfast, kamperen bij de boer, pretparken met logies of toch een goedkope vliegvakantie: voor vakantiegangers valt er tegenwoordig veel te kiezen. Verouderde bungalowparken en traditioneel ingerichte kampeer- en stacaravanterreinen zitten in lastig vaarwater. De concurrentie is groot en er is veelal geen financiële ruimte om te investeren. Vele honderden terreinen in Nederland verkeren in sterk verrommelde staat. Het oogluikend toestaan van permanente bewoning is niet meer aan de orde. Gemeentes hebben de mogelijkheid om permanente bewoning op een recreatieterrein toe te staan, maar moeten ook handhaven als het bestemmingsplan hierin niet voorziet.

Bezien vanuit de ruimtelijke ordening liggen hier mooie kansen. Zo transformeert Vollmer+partners in Putten twee voormalige recreatieterreinen tot een fijne, nieuwe woonplek in Putten. Bij het ontwerp hiervan is veel aandacht besteed aan een goede inpassing in het Kampenlandschap.

Opdrachtgever

Hussel Project B.V., Fam. Scheepsma en SKS Connected B.V.

Vraag

Transformatie van twee voormalige recreatieparken tot een nieuwe woonbuurt

Uitdaging

Bestaande volwassen groene randen van het terrein behouden. Extra uitdaging: bewoners en omwonenden nauw betrekken bij de planvorming in Corona-tijd.

Resultaat

Een breedgedragen plan voor een onderscheidende natuurinclusieve woonbuurt. Het stedenbouwkundige plan biedt een ontspannen landschappelijke opzet met veel ruimte voor groen, natuur en bijzondere woningtypes in uiteenlopende prijsklassen. De natuurwaarde van bestaande groenelementen wordt verder versterkt door de toepassing van een mantel- en zoomvegetatie aan de bosrand en door de groene bermen uit te voeren als bloemenweides. De online communicatie met een enquête kreeg verrassend veel respons!

Buitengebieden Stedenbouwkundig plan Samenspraak en Omgevingswet Landelijke transformatie
Geen chalets maar woningen - Husselsesteeg
Geen chalets maar woningen - Husselsesteeg
Geen chalets maar woningen - Husselsesteeg
Geen chalets maar woningen - Husselsesteeg
Geen chalets maar woningen - Husselsesteeg
case
Maatwerk is cruciaal. Ieder park is anders en gebaat bij een andere oplossing.
Merlijn Pietersma
ZKA Leisure (op pretwerk.nl)

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685