Beeldkwaliteitplan uitbreiding kwekerij

Beeldkwaliteitplan uitbreiding kwekerij
Beeldkwaliteitplan uitbreiding kwekerij
Beeldkwaliteitplan uitbreiding kwekerij
Beeldkwaliteitplan uitbreiding kwekerij

Beekenkamp Plants is een grote producent van sier- en groenteplanten. Op de locatie in Lutjebroek (circa 3 hectare kassen) worden jaarlijks 60 miljoen koolplanten geproduceerd. Om uitbreiding van het kassencomplex mogelijk te maken hebben wij een beeldkwaliteitplan opgesteld en aangegeven hoe de beoogde plannen in het landschap kunnen worden ingepast, rekening houdend met aanwezige landschappelijke kwaliteiten en deze waar mogelijk versterkend.

In een inrichtingsschets is nadere uitwerking gegeven aan het advies. De eerste paal is inmiddels geslagen.

Buitengebieden Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan uitbreiding kwekerij

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024