Behoud door ontwikkeling - Duin & Bosch

Rijksmonumenten lijken als strooigoed te liggen in een waardevol landschap van bos en duinen. Het bijzondere terrein voor geestelijke gezondheidszorg Duin & Bosch bij Bakkum is ingrijpend vernieuwd. Een fors deel van de bebouwing is vervangen door nieuwbouw en een reeks oude monumentale gebouwen wordt in oorspronkelijke luister hersteld. Nieuwe woningen op het terrein maken deze omvangrijke vernieuwing financieel mogelijk.

Opdrachtgever

Parnassia Groep / Dijk en Duin, Gemeente Castricum, ABB Groep

Vraag

Herinrichting van het landgoed, zodat nieuwe voorzieningen voor de zorg kunnen worden gerealiseerd, monumentale panden kunnen worden herbestemd en woonmilieu's worden toegevoegd. Tegelijkertijd moet de landschappelijke waarde en uitstraling van het cultuurhistorisch waardevolle gebied beter uit de verf komen.

Uitdaging

Landgoed Duin & Bosch meer verbinden met de 'gewone omliggende wereld', zonder dat dit ten koste gaat van de helende werking van het landschap voor de uiteenlopende bewonersgroepen. Nieuwe voorzieningen en Rijksmonumenten tot een nieuw landschappelijk geheel maken en daarbij recht doen aan de cultuurhistorische waarde van het zorgterrein. Het hergebruik van bestaande elementen en het versterken van aanwezige kwaliteiten vormen daarbij de rode draad.

Resultaat

Een integrale plan voor het hele terrein, dat het herstellen van een Rijksmonument combineert met het harmonieus inpassen in het landschap van eigentijdse ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en infrastructuur. Een levendig hart met voorzieningen, waar bewoners en omwonenden elkaar treffen, karaktervolle woonbuurten die zeer in trek zijn en fraaie nieuwe zorggebouwen in een landschappelijk geheel vormen een klinkend resultaat!

Partners

STAAT Bouwmanagement, AMGEA, diverse ontwikkelende partijen, werkgroep Oud-Castricum, INBO architecten, Zeinstra Veerbeek Architecten

Zorgterreinen Ruimtelijke visie Ruimtelijke ordening Landgoed en Campus Healing Environment
Behoud door ontwikkeling - Duin & Bosch
Behoud door ontwikkeling - Duin & Bosch
De oude trambaan is herkenbaar
Behoud door ontwikkeling - Duin & Bosch
Wonen op Duin & Bosch: Nieuw Koningsduin (foto via ABB)
Behoud door ontwikkeling - Duin & Bosch
Het terras van De Oude Keuken in het hart van landgoed Duin & Bosch
Behoud door ontwikkeling - Duin & Bosch
case
De visie van Vollmer & Partners heeft gewerkt!
Serge Mulders
Manager Vastgoed Parnassia Groep

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685