Diverse adviezen, Stede Broec

Voor de gemeente Stede Broec zijn wij al enkele jaren vast advisieur op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. De adviezen lopen uiteen van veelomvattende visies en stedenbouwkundige plannen tot de behandeling van kleinschalige bouwaanvragen.

Naast een adviserende rol op stedenbouwkundig gebied zijn wij verantwoordelijk voor het maken van de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, parapluplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Incidenteel zijn wij ook betrokken bij het ontwerp van de buitenruimte.

Ruimtelijke ordening Onderbouwingen en adviezen
Diverse adviezen, Stede Broec

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685