Diverse adviezen, Bolsward

Voor de gemeente Bolsward zijn wij al enkele jaren vast advisieur op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. De adviezen lopen uiteen van veelomvattende visies en stedenbouwkundige plannen tot de behandeling van kleinschalige bouwaanvragen.

Onze adviezen hebben met name betrekking op nieuwbouwinvullingen, transformatiegebieden en bestemmingsplannen van uiteenlopende schaal en inpact. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor divers ruimtelijke visies en stedenbouwkundige plannen.

Onderbouwingen en adviezen

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685