Diverse adviezen, Aalsmeer

Voor de gemeente Aalsmeer zijn wij betrokken bij verschillende bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en stedenbouwkundige adviezen. Deze hebben overwegend betrekking op de noordzijde van de gemeente: de omgeving van de Bovenlanden en de Oosteinderweg. Dit gebied kenmerkt zich door een grote complexiteit. Oude linten, landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren, een veelheid aan functies en de invloed van het aangrenzende Schiphol zijn hierin bepalende factoren. Voor het gebied hebben wij niet alleen de overkoepelende visies en bestemmingsplannen opgesteld, maar zijn wij ook betrokken bij de vele kleine en middengrote initiatieven in het gevarieerde en waardevolle gebied. 

Ruimtelijke ordening

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024