Dialoog met bewoners Michi-Noeki

Dialoog met bewoners Michi-Noeki
Dialoog met bewoners Michi-Noeki
Dialoog met bewoners Michi-Noeki

Om het Michi-Noeki concept echt te verankeren met de Oosterparkwijk in Groningen hebben we als team (Vollmer & Partners en Twynstra Gudde) met veel bewoners en belanghebbenden gesproken. Een buurtbewoonster in ons team heeft waardevolle contacten met ons gedeeld en ons met boeiende mensen in contact gebracht. Tijdens een feedbackbijeenkomst hebben we ons met bewoners over stadsplattegronden gebogen, die we speciaal voor dit project lieten maken. Om de Michi-Noeki zo licht mogelijk te kunnen houden is het essentieel om goed te inventariseren wat er leeft in de wijk en welke initiatieven er allemaal al zijn (veel in de Oosterparkwijk!).

Wil je meer weten over Michi-Noeki, neem gerust contact op met Irene Edzes

Fotograaf: Rufus de Vries

Samenspraak en Omgevingswet
Dialoog met bewoners Michi-Noeki

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685