Visie centrum Voorschoten

Met dynamische steden als Den Haag en Leiden aan je zijde valt het voor een kleine kern als Voorschoten niet mee het dorpscentrum levendig te houden. Zelfs niet als het een historische kern betreft met monumentale waarden. De concurrentie in het winkelaanbod is stevig. Daarnaast heeft Voorschoten nog andere problemen: het woningaanbod voldoet niet aan de vraag, de nabijheid van recreatieve voorzieningen wordt onvoldoende benut en delen van het centrum zijn zichtbaar aan vernieuwing toe.

Op verzoek van de gemeente hebben wij een toekomstvisie opgesteld. Deze visie is gebaseerd op een analyse van de historische opbouw en een sterktezwakte analyse die voortkwam uit de afstemming met een brede werkgroep. Diverse onderwerpen worden in de visie belicht: potentiële nieuwbouwlocaties, parkeerverdeling, routing, ontsluitingsstructuur en de aanpak van het openbare gebied.

De mogelijke transformatie naar een kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum staat in deze visie centraal. De fraaie uitstraling en het historische karakter van het centrum vormen de troef om voldoende concurrentie te kunnen bieden aan nabijgelegen winkelcentra. Veel aandacht is besteed aan het versterken van de historische opbouw. In de nieuwe winkelrouting is het historisch waardevolle deel zorgvuldig geïntegreerd. Ons voorstel voor een stadswandeling is in goede aarde gevallen.

Ruimtelijke visie
Visie centrum Voorschoten
Visie centrum Voorschoten
Visie centrum Voorschoten
Visie centrum Voorschoten

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685