Visie centrum Heinenoord

Visie centrum Heinenoord
Visie centrum Heinenoord
Visie centrum Heinenoord

De visie voor het centrum van Heinenoord voorziet in een grote verbetering van het bescheiden dorpshart, dat momenteel weinig herkenbaarheid, samenhang en ruimtelijke kwaliteit heeft. Waar de verschillende functies nu verspreid liggen, stelt de visie een vergaande integratie van verschillende functies voor. Het winkelcentrum, het ouderencentrum en het zorgsteunpunt worden daarbij opgenomen in een centraal gelegen combinatiegebouw. Dit betekent niet alleen winst voor de veelal noodlijdende winkels, maar komt ook ten goede aan de integratie van ouderen in de samenleving.

Het winkelzorgcentrum wordt ingebed in een nieuwe structuur, die bestaat uit woningbouw, een verbeterd padensysteem en een fraai openbaar gebied met veel groen en water. Het plan is zorgvuldig ingepast in de omliggende dorpsstructuur. Met name aan de overgang naar de historische Molendijk is veel zorg besteed. Dijklijnen worden daarbij opgepakt en passende bebouwing wordt vervangen door dijkwoningen die zich naadloos voegen binnen de kleinschalige structuur.

De visie is opgesteld in samenwerking met Landschappartners.

Ruimtelijke visie
Visie centrum Heinenoord

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685