Landschapsontwerp Softwareweg, Amersfoort

Het is een mooie opgave om van een stenig bedrijventerrein een groene campus te maken. Bemog wil enkele locaties op De Hoef in Amersfoort herontwikkelen, in samenwerking met Omnia Wonen en Mama Mia. De locaties maken onderdeel uit van SOMT University Campus, een groeiend universitair complex op De Hoef.

Aan ons de taak om een overtuigend landschapsplan te ontwikkelen, in samenwerking met agNOVA architecten. Herbestemde gebouwen en nieuwbouw worden ingepast in het landschapsontwerp. Een prachtige kans om de publieke ruimte weer in te richten voor verblijven en ontmoeten en de dominante rol van de auto te reduceren.

Woongebieden Werklocaties Inrichtingsplan Landgoed en Campus Inclusieve samenleving Stedelijke transformatie
Landschapsontwerp Softwareweg, Amersfoort
Landschapsontwerp Softwareweg, Amersfoort
Landschapsontwerp Softwareweg, Amersfoort

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685