Buitengebied in beweging - Groene Kan

Hoewel de locatie uniek is, is hetgeen zich er afspeelt illustratief voor het platteland in Nederland en zelfs in Europa. Door de schaalvergroting in de agrarische sector zien steeds meer boeren zich genoodzaakt om te stoppen met hun boerenbedrijf. Zij richten zich veelal op andersoortige bedrijvigheid. De boer uit Groenekan runt op zijn erf een Bed & Breakfast. Hij is voornemens zijn agrarisch bedrijf nu volledig te staken en een groot deel van zijn land te verkopen. Graag breidt hij de activiteiten op zijn erf uit met verblijfsrecreatie en vergadervoorzieningen.

Opdrachtgever

Gemeente De Bilt

Vraag

Ruimelijke randvoorwaarden voor de wijziging en uitbreiding van een agrarisch bedrijf

Uitdaging

De bedrijfsverandering biedt ruimtelijk de mogelijkheid om natuurwaarde en kleinschalige landschappelijke elementen terug te brengen die door eerdere schaalvergroting zijn verdwenen

Resultaat

Het erf, dat nu nog dwars op het landschap is opgezet, zal zich in de toekomst in de lengte ontwikkelen. De lange zichtlijnen en de oorspronkelijke fijnmazigheid van het landschap worden zo hersteld. Met de komst van het nieuwe bedrijf kan door veel mensen van het fraaie landschap worden genoten. In de ruimtelijke voorwaarden is een situatie geschetst waarbij groene lijnvormige elementen en een sloot zijn toegevoegd. De opzet is zorgvuldig afgestemd op de das, die in dit gebied foerageert

Foto's via Hotel 't Koningsbed

Buitengebieden Onderbouwingen en adviezen
Buitengebied in beweging - Groene Kan
Buitengebied in beweging - Groene Kan
Buitengebied in beweging - Groene Kan
Buitengebied in beweging - Groene Kan
Buitengebied in beweging - Groene Kan
case
De melkkoeien boden te weinig perspectief
Evert van Voorst
eigenaar hotel 't Koningsbed

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685