Bloemkoolwijk Revisited

Bloemkoolwijk Revisited
Bloemkoolwijk Revisited
Bloemkoolwijk Revisited
Bloemkoolwijk Revisited

De tijd zal het leren. Halverwege de jaren negentig verkeert de bloemkoolwijk Nieuwe Langeweg in Bergen op Zoom in een neergaande spiraal. Er is sprake van leegstand (20%) en verval. Een ingrijpende herstructurering moet het tij keren. De stedenbouwkundige voorstellen van Vollmer & Partners i.s.m Bouwhulpgroep zijn in een structuurvisie vastgelegd en rond 2000 gerealiseerd. Van de 92 woningen zijn er 26 gesloopt. Van de resterende 60 woningen is een deel herontwikkeld in tweekappers. Bergingen zijn van de voor- naar de achterzijde verplaatst, plattegronden zijn omgekeerd, een rij woningen heeft plaatsgemaakt voor een groene hof en het uiterlijk van de woningen heeft een flinke make-over gekregen. Alle resterende huurwoningen werden koopwoningen. Architect Van Hontem nam de uitwerking voor zijn rekening.

We zijn nu jaren verder: hoogste tijd om volgens goed gebruik de situatie (opnieuw) in ogenschouw te nemen. De herstructurering is de moeite waard gebleken. Zo ligt de waardetoename van de woningen bijna 30% hoger dan het regionale gemiddelde, aldus BouwhulpGroep.

Woongebieden Stedelijke transformatie
Bloemkoolwijk Revisited

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685