Bestemmingsplan 't Dode Eind

Bestemmingsplan 't Dode Eind

Al doet de naam anders vermoeden, het bestemmingsplan voor Het Dode Eind te Wijdemeren heeft tegenstrijdige belangen kunnen omzetten naar een plan met toekomstperspectief.

De hoge landschaps- en natuurwaarde van het Vechtplassengebied staat op gespannen voet met de hoge druk die de jachthaven, werven en woonschepen uitoefenen. Volgens het principe ‘geven en nemen’ is een realistisch plan opgesteld. In het plan staan behoud van het landschap met haar karakteristieke opbouw en het versterken van de natuurwaarde van het gebied voorop. De overige functies zijn vervolgens zorgvuldig ingepast. Heldere begrenzingen, passend bij het landschap vormen hierbij een sleutelbegrip.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan 't Dode Eind

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685