Bestemmingsplan Stationsgebied

Bestemmingsplan Stationsgebied
Bestemmingsplan Stationsgebied
Bestemmingsplan Stationsgebied
Bestemmingsplan Stationsgebied

Een gewilde vestigingsplek is het stationsgebied in Sliedrecht. Niet alleen door de nabijheid van het station, maar ook door de zichtbaarheid vanaf de snelweg. Een dynamische omgeving als deze is gebaat bij samenhang en helderheid in de planvorming. De interactie die mogelijk is tussen het opstellen van het bestemmingsplan en het vormen van een ruimtelijke, stedenbouwkundige visie (Vollmer & Partners) levert dan ook een belangrijke meerwaarde op.

In het stedenbouwkundige plan zorgt een casco van groen- en waterstructuren voor de inpassing van verschillende programma’s. Een oud woonlint, een gemengde kantoor- en bedrijfslocatie, een nieuwe kantoorlocatie en een combinatie van een zwembad en een congrescentrum worden door het casco omgeven.

Bij de vertaling van het stedenbouwkundige naar het bestemmingsplan spelen de milieucontouren van de verkeersaders een belangrijke rol. Ook zijn diverse belangrijke leidingtracés in het plan meegenomen.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Stationsgebied

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024