Bestemmingsplan Oppad

Bestemmingsplan Oppad
Bestemmingsplan Oppad
Bestemmingsplan Oppad
Bestemmingsplan Oppad

De gemeente Wijdemeren wil het perceel Oppad 2 in Oud-Loosdrecht herontwikkelen als woningbouwlocatie. Op het perceel ligt nu nog een parkeerterrein en een 'verjaardagspartyparadijs'. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van negen eengezinswoningen en een villa. Het is de bedoeling om het project te realiseren in collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat de toekomstige bewoners zelf opdrachtgever zijn en samen kunnen bepalen hoe de woningen worden vormgegeven.

In dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling naar wonen planologisch mogelijk gemaakt. Verder worden de regels gesteld waarbinnen de nieuwe ontwikkeling kan plaatsvinden. Er wordt daarin voldoende ruimte geboden aan de nog te ontwerpen bebouwing. In samenhang met de ontwikkeling van de woningen wordt het openbaar gebied in het bestemmingsplangebied opnieuw ingericht. Onder andere om voldoende parkeergelegenheid in het openbaar gebied te waarborgen. Het bestemmingsplan is recent onherroepelijk geworden.

Vollmer & Partners is voor de gemeente Wijdemeren vast adviseur. Wij maken ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen, want daar ligt onze kracht. Bestemmingsplannen die een nieuwe ontwikkeling mogelijk maken, ontwikkelingen trachten te stimuleren en ruimtelijke kwaliteit nastreven.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Oppad

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685