Bestemmingsplan Oosterweed

Bestemmingsplan Oosterweed
Bestemmingsplan Oosterweed

Het bestemmingsplan Oosterweed is een zorgvuldige vertaling van de kleinschalige, stedenbouwkundige opzet die als onderlegger is genomen. De bestemming is niet te beperkend, maar heeft wel oog voor detail. Het plan is tot stand gekomen in opdracht van en in nauw overleg met de gemeente Stede Broec.
De aanwezigheid van water valt niet weg te denken uit het Noord-Hollandse landschap. Ook in het stedenbouwkundige plan voor Oosterweed is water een belangrijke kwaliteitsdrager. Naast de bestemming wonen zijn in het bestemmingsplan bestemmingen opgenomen als recreatie en water. Voor de variatie in het woongebied is het van belang dat wordt voorzien in maatschappelijke voorzieningen. Het reeds aanwezige uitvaartcentrum is hierin meegenomen.

Passend bij de kleinschaligheid van zowel het stedenbouwkundige plan als de bestaande aangrenzende lintbebouwing is het bestemmingsplan uitgewerkt tot op het niveau van de woningrij. Per rij voorziet het plan in de nodige flexibiliteit. Het gemeentelijke handboek, gebaseerd op IMRO 2003, vormde de basis voor het bestemmingsplan, dat in een latere fase ook gedigitaliseerd is.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Oosterweed

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685