Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het is een boeiende opgave om een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het Landelijke Gebied rond Stede Broec. Er is veel dynamiek in de glastuinbouw en het agrarische gebruik. Veelal heeft dit een toename van de erfbebouwing tot gevolg. Het in goede banen leiden van de ontwikkelingen en het waarborgen van de kwaliteit is hier de belangrijkste taakstelling. Het opgestelde bestemmingsplan is globaal en flexibel, maar handhaaft met kritische blik de ruimtelijke kwaliteit van het van oorsprong weidse landschap.

Het plan is vastgesteld en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685