Bestemmingsplan Kom Stede Broec

Bestemmingsplan Kom Stede Broec
Bestemmingsplan Kom Stede Broec
Bestemmingsplan Kom Stede Broec
Bestemmingsplan Kom Stede Broec

De aanwezigheid van water is voor een Westfries onverbrekelijk met het landschap verbonden. De oude sloten en vaarwegen structureren nog altijd het land. Het bevaar maken of houden van deze routes vormt binnen het bestemmingsplan ‘Komplan’ een belangrijk thema.  De omtrek van het bestemmingsplan is zo gekozen dat de begrenzende waterlopen binnen het plangebied vallen.

Het vastgestelde plangebied is complex en het bestemmingsplan is dan ook veelomvattend.  Hoewel de dynamiek groot is zijn de veranderingen vooral individueel van karakter. Met zijn historische linten en kernen is het gebied van cultuurhistorische waarde. Het bestemmingsplan omvat de drie kernen Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en is overwegend conserverend van karakter. Het oude lint langs de Streekweg vormt een verbindende as.

Het bestemmingsplan is opgezet conform handboek in IMRO standaard.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Kom Stede Broec

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685