Bestemmingsplan Boerhavekwartier

Bestemmingsplan Boerhavekwartier
Bestemmingsplan Boerhavekwartier
Bestemmingsplan Boerhavekwartier

Het is de kunst een balans te vinden tussen nauwgezet vastleggen en  flexibiliteit waarborgen. Een bestemmingsplan is nauwgezet waar nodig en flexibel waar mogelijk. Dit standpunt komt in het bestemmingsplan voor het Boerhavekwartier in Gouda helder naar voren.  Het plangebied ligt aan de noordzijde van de spoorzone. Het stedebouwkundig plan Ronsseveld (ontwerp Vollmer & Partners) vormt de directe aanleiding voor het bestemmingsplan. Een ingrijpende transformatie van het centrale deel  wordt in het plan voorgesteld. Grote gebouwen moeten huisvesting gaan bieden aan middelbare scholen, dienstverlening, kantoren, ouderenzorg en woningen. Passend bij de stationslocatie onderstrepen compacte , hoge gebouwen het stedelijke karakter van het plan. Een omvangrijke ondergrondse parkeergarage voorziet in de toegenomen parkeerbehoefte. 

Het bieden van voldoende rechtszekerheid voor omwonenden vormt aanleiding om nieuwbouwplannen in het bestemmingsplan nauwgezet te volgen. Scholen vragen echter om een meer flexibele benadering om enige uitbreiding in de toekomst mogelijk te maken. Er is daarom  globaal bestemd. In de toelichting is bijzondere aandacht besteed aan de stedenbouwkundige samenhang en de ruimtelijke kwaliteit. De inrichting van de openbare ruimte speelt in op de ondergrondse parkeervoorziening.

Naast de voor nieuwbouw gebruikelijke onderzoeken is in het bestemmingsplan uitvoerig onderzoek gedaan naar schaduwwerking en windhinder. Er is hier bij inspraak nadrukkelijk om verzocht.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Boerhavekwartier

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024