Bestemmingsplan Benedenveer

Bestemmingsplan Benedenveer
Bestemmingsplan Benedenveer

Rechttoe rechtaan is de locatie Benedenveer te Sliedrecht zeker niet. De doorsnijding door een hoogspanningslijn en de begrenzing door een spoorlijn en een dijk met een belangrijke waterkerende functie maken de plek intrigerend. Daarbij komt de ligging aan een historisch lint. Het ontwerpen van het bestemmingsplan bleek een bijzondere opgave, waarbij de vernieuwing van het zorgterrein op deze plaats wordt gecombineerd met de realisatie van nieuwbouw.

Het bestemmingsplan is geënt op het onderliggende stedenbouwkundige plan (ontwerp Vollmer & Partners). In dit stedenbouwkundige ontwerp worden lokaal aanwezige kwaliteiten ten volle benut. Historische dijkwoningen, de karakteristieke polderstructuur en het zicht over het water hebben een vertaling gekregen in een heldere structuur. Deze structuur smeedt nieuwe ontwikkelingen en bestaande elementen tot een eenheid. Ook voorziet het plan in een aanzienlijke verbetering van de ontsluitingsstructuur.

Het stedenbouwkundige plan is in het bestemmingsplan zorgvuldig vertaald. Bijzondere aandacht is daarbij besteed aan de inpassing van milieuzones en waterkering. Tevens is een nieuwe vestiging van woonwagens in het bestemmingsplan meegenomen.

Het bestemmingsplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente. Een lange tijdspanne van tussentijdse deelstudies en vele planaanpassingen is hieraan vooraf gegaan.
 

Energielandschappen Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Benedenveer

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685