Besparingsadvies onderhoudskosten

Besparingsadvies onderhoudskosten
Besparingsadvies onderhoudskosten
Besparingsadvies onderhoudskosten
Besparingsadvies onderhoudskosten

Voor het terrein van Bavo Parnassia aan de Monsterseweg in Den Haag hebben wij een advies gegeven hoe op verantwoorde wijze kan worden bespaard op de onderhoudskosten. Hoewel door de uitvoering van dit advies de onderhoudskosten met twintig procent zijn teruggebracht, is de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving alleen maar toegenomen.

Een dergelijk resultaat valt niet zomaar te behalen. De visie die wij hebben gemaakt voor het terrein, het handboek voor de buitenruimte en het inrichtingsplan schetsen een duidelijk eindbeeld. Met dit beeld helder voor ogen hebben wij onze groene expertise en ons ruimtelijk voorstellingsvermogen ingezet bij het opstellen van het besparingsadvies. Een gedegen groeninventarisatie van de locatie was hierbij een voorwaarde.

Nu het plan is uitgevoerd ontvangen we regelmatig enthousiaste reacties over de ruimtelijke kwaliteit die is herwonnen.

Onderbouwingen en adviezen
Besparingsadvies onderhoudskosten

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685