Beeldkwaliteitplan De Tuinen

Beeldkwaliteitplan De Tuinen
Beeldkwaliteitplan De Tuinen
Beeldkwaliteitplan De Tuinen
Beeldkwaliteitplan De Tuinen

De gemeente Koggenland heeft een plan laten ontwikkelen voor een nieuw woongebied bij Ursem: “De Tuinen”. Om de kwaliteit die uit de ruimtelijke verkenning spreekt te kunnen waarborgen en te verbeelden hebben wij het beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit beeldkwaiteitplan is inmiddels vastgesteld en opgenomen in de Welstandsnota als toetsingskader bij verdere uitwerking.

Verschillende themagebieden zijn in het plan onderscheiden. Het beeldkwaliteitplan gaat per thema in op architectonische kenmerken, kleur-en materiaalgebruik van de bebouwing, erfafscheidingen, hoekoplossingen van de woningen die aansluiten op het openbaar gebied en de inrichting van de openbare ruimte.

Het bestemmingsplan voor de eerste fase is eveneens door ons opgesteld.

Beeldkwaliteitplan De Tuinen

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685