Beeldkwaliteitplan Benedenveer

Beeldkwaliteitplan Benedenveer
Beeldkwaliteitplan Benedenveer

In een versnipperde omgeving een samenhangend beeld tot stand brengen is een avontuurlijke opgave. De locatie Benedenveer wordt doorsneden door een hoogspanningslijn en wordt sterk beïnvloed door de aangrenzende spoorlijn. Veranderende eigendomsverhoudingen, plancontouren en milieufactoren hebben gaandeweg het plan voor Benedenveer tot veel bijstellingen geleid.

In het stedenbouwkundige plan is gezocht naar samenhang, als antwoord op de vele doorsnijdingen. De samenhang is gezocht in een stevige verankering met het bestaande slagenlandschap waarbij een centrale allee de verschillende ‘slagen’ aaneen rijgt. Tevens is gewerkt aan versterking van het aanwezige dijkmilieu.

Het streven naar rust en samenhang is uitgewerkt in het beeldkwaliteitplan. Gedoseerd zijn verbijzonderingen aangegeven die schakels vormen tussen de verschillende segmenten. Het zijn accenten langs de twee belangrijke plandragers: de dijk en de centrale allee. Een reeks van torentjes, drive-inwoningen en markante koppen verlevendigen de middenas. De dijk wordt verrijkt met nieuwe dijkwoningen en daarachter gelegen stoepjes en bijbehorende stoepwoningen.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan Benedenveer

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685