Beeldkwaliteitplan 13 villa's

Het vrije bouwen wordt momenteel veelvuldig toegepast. Het stuit echter overal op de nodige fricties en ongenoegens. Dit komt met name omdat de architectonische kwaliteit van de gerealiseerde woningen zo vaak teleurstelt. In de meeste gevallen kiezen de toekomstige bewoners namelijk voor  een ongeïnspireerde cataloguswoning.

In gemeente Heiloo worden op de locatie Maalwater 13 vrije kavels uitgegeven. Wij hebben de opdracht gekregen om het beeldkwaliteitplan te maken voor deze vrije kavels. Dit hebben wij gedaan in nauw overleg met Welstand. Het beeldkwaliteitplan biedt een interessante kijk op het fenomeen vrij bouwen. Het bijzondere is daarbij vooral, dat er een strategie is gevonden tegen de catalogus, maar dat dit niet heeft geleid tot een onwerkbare brij aan regels en kaders.  Wij hebben ons hierbij laten leiden door een zeer geliefd bouwtype in Heiloo: het punthuis. Door de contouren van zo’n punthuis als uitgangspunt te nemen en vooral sterk te letten op de dakhelling en op de nokrichting,  is een uitdagend kader ontstaan. Dit kader is dermate specifiek dat ze in geen catalogus voorkomt, maar ook dermate krachtig dat een uitbreid en gedetailleerd stelsel van beeldkwaliteitseisen niet meer nodig is. 

Twee architectenbureau’s hebben van de gemeente opdracht gekregen om binnen de kaders een voorbeelduitwerking te maken (AG Nova en JagerJansen). Deze studie diende enerzijds om aan te tonen dat er binnen het beeldkwaliteitplan nog voldoende ruimte is voor een persoonlijke invulling en anderzijds om aan te tonen dat er, ondanks het steile dak, toch ruime woningen gerealiseerd kunnen worden. De resultaten van deze studies zijn veelbelovend.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan 13 villa's
Beeldkwaliteitplan 13 villa's
Beeldkwaliteitplan 13 villa's
Beeldkwaliteitplan 13 villa's

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685