Stedenbouwkundig plan Bavo-West

Stedenbouwkundig plan Bavo-West
structuur Bavo totaal
Stedenbouwkundig plan Bavo-West
plankaart

Het terrein van de Bavo in Noordwijkerhout heeft een rijke geschiedenis als psychiatrisch terrein. Dit komt onder andere naar voren in enkele monumentale gebouwen en een fraaie groenstructuur. De laatste jaren zijn de zorgvoorzieningen vrijwel geheel van het terrein verdwenen. Wat resteert is een fraaie landschappelijke omlijsting zonder inhoud. Voor het westelijk deel van het Bavoterrein kregen wij de opdracht om binnen deze waardevolle setting een masterplan op te stellen. Daarbij werd overwegend uitgegaan van woningbouw, maar ook van het realiseren  van enkele zorgvoorzieningen.

De landschappelijke kwaliteit van het Bavoterrein is sterk bepaald door de specifieke ligging. Het is namelijk gesitueerd op een strandwal, waarvan een deel is afgegraven. Het  hoge deel kenmerkte zich door een rechtlijnige hiërarchische structuur, terwijl het lage deel een gevarieerde en informele indeling kreeg. De bekroning van dit lage waterrijke deel werd gevormd door een Engelse Tuin, die helaas sterk in verval is geraakt.

Het stedenbouwkundig plan toont veel respect naar de bestaande waardevolle structuren en elementen. De Engelse tuin en een historisch pand worden gerestaureerd , en er wordt zorgvuldig omgegaan met de bestaande groenstructuren. De kenmerkende tweedeling wordt in de stedenbouwkundige opzet doorvertaald en versterkt. Het hoge deel krijgt daarbij een invulling met stoere bouwblokken binnen een heldere lanenstructuur. Het lage deel krijgt invulling met een waterrijk woonmilieu rond een grillige woonstraat die voorzichtig meandert door het gevarieerde groenbestand.

Stedenbouwkundig plan Bavo-West

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024