Stedenbouwkundige visie Bavo Capelle

Doen we bij sommige zorgterreinen ons uiterste best om de aanwezige structuur te behouden, bij het zorgterrein van Parnassia Bavo Groep PBG in Capelle is stevig ingrijpen juist noodzakelijk. Hoewel de instelling recent is gebouwd (jaren 1990), functioneert  het niet goed als locatie voor psychiatrische zorg en verslavingszorg. De bouwwijze en het ontbreken van een goede stedebouwkundige structuur van het terrein zelf zijn hier debet aan. Ook zijn er spanningen ontstaan door de ligging dicht tegen een woonbuurt, onder andere veroorzaakt door drugskoeriers die afkomen op de verslavingszorg.

Gelukkig ontstaan er binnen de Parnassia Bavo Groep  mogelijkheden om de zorgfuncties van deze locatie op een geschiktere plek onder te brengen. Dit geeft ruimte om na te denken over een functieverandering op de locatie PBG Capelle en vormt de aanleiding voor de visie die wij hebben opgesteld. Deze visie sluit aan op reeds ingezet ruimtelijk beleid  en heeft als doel om de toekomstmogelijkheden van het terrein scherp te stellen.

Het plan betekent een totale herinrichting van het terrein. Functies die op het terrein worden gehuisvest zijn complementair aan het ziekenhuis. Het plan voorziet in een heldere structuur door compacte bebouwing en enkele hoogteaccenten. De ruimte die hierdoor ontstaat voor groen en water draagt bij aan de woonzorgsfeer. Parkeren is ondergronds voorzien. Bijgestaan door de veranderingen in de aard van de zorgverlening, kan het plan een hernieuwde, open relatie aangaan met de omliggende woonbebouwing.

Zorgterreinen Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundige visie Bavo Capelle
Stedenbouwkundige visie Bavo Capelle
Stedenbouwkundige visie Bavo Capelle
Stedenbouwkundige visie Bavo Capelle
Stedenbouwkundige visie Bavo Capelle

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685