Bestemmingsplan Oosteinderweg

De zonering van de luchthaven Schiphol heeft grote impact gehad bij de opstelling van het bestemmingsplan voor  het zeer kleinschalige gebied rond de Oosteinderweg te Aalsmeer. Dit oude lint heeft een diverse opbouw met functies die variëren van garagebedrijf tot logiesgebouw. Het achterliggende gebied bestaat uit een mix van waardevolle natuur, agrarisch gebruik, maar ook scheepswerven en jachthavens. Een intensieve inventarisatiefase is aan de opstelling van het bestemmingsplan voorafgegaan.


Om de bijzondere landschappelijke en ecologische waarden veilig te stellen is een zonering ingesteld. Deze zonering is afgestemd op de feitelijke situatie en op een wensbeeld om de geleidelijke overgang van intensief naar extensief grondgebruik voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te versterken. De voorgestelde zonering wordt in het bestemmingsplan nader geconcretiseerd.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Oosteinderweg
Bestemmingsplan Oosteinderweg
Bestemmingsplan Oosteinderweg
Bestemmingsplan Oosteinderweg
Bestemmingsplan Oosteinderweg

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685