Wij helpen u graag verder


Coronavirus-protocol
Zoals de meeste bedrijven heeft ook Vollmer & Partners snel maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Om sociale contacten te beperken werken de medewerkers van Vollmer & Partners momenteel vanuit huis. Met telefonische of online afstemming kunnen wij in overleg interne en externe afspraken vervangen. Onze projecten laten we zoveel mogelijk doorgaan met de kwaliteit die u van ons gewend bent. Voor vragen zijn wij goed bereikbaar op ons algemene nummer en op 06-13377421. 

We wensen iedereen  goede moed en goede gezondheid!

Visie

Stedenbouw èn landschap
Veel van onze projecten bevinden zich op het raakvlak tussen de stad en het landschap. Met onze ontwerpen streven we naar duurzame leefomgevingen. Daarbij doen we recht aan bestaande stads- en landschapsstructuren en verrijken deze zoveel mogelijk.

Mens èn omgeving
In onze aanpak staat de mens en zijn omgeving centraal. Het ontwerp is dienstbaar aan gebruikers en bewoners. De ervaring die we in de loop der jaren hebben opgebouwd met plannen voor de zorg en met omgekeerde integratie, passen we ook bij andere opgaven toe.

Bevlogen èn realistisch
We maken geen naïeve ontwerpen. Onze voorstellen zijn goed doordacht en gefundeerd. Daarbij hebben we een geoefend oog voor planologische aspecten en zetten we ons energiek in voor maatschappelijk draagvlak.

Werkwijze
Onze aanpak is persoonlijk, onze blik analytisch en onze kennis breed en diepgaand. Wij ontwerpen, adviseren, begeleiden en enthousiasmeren met creativiteit en betrokkenheid. Ook als u nog niet een scherp idee heeft van een proces of een opgave kunnen we u op weg helpen en adviseren. Een kansenkaart, een ruimtelijke verkenning of een procesmatig advies kunnen een belangrijke stap in de goede richting zijn. 

Organisatie
Het team van Vollmer & Partners bestaat uit jonge ontwerpers en ervaren adviseurs uit diverse disciplines:
- Stedenbouw
- Landschapsarchitectuur
- Ruimtelijke ordening
- Architectuur

- Omgevingspsychologie

Kruisbestuiving werpt in onze plannen zijn vruchten af en kenmerkt ons werk al sinds de oprichting van het bureau in 1992. We hechten aan een plezierige werksfeer waarin dit mogelijk is. Met ons vaste kernteam richten wij ons op ontwerp en advies. Voor specialistische kennis hebben wij een uitgebreid netwerk van adviseurs waar wij mee samen werken, variërend van juridisch advies tot planologie, van cultuurhistorie tot groentechnisch advies.

Directie
Tom Bullens is eigenaar en directeur en voert sinds 2006 de dagelijkse leiding.

Contactgegevens
Arnhemseweg 6, 3e verdieping ι 3817 CH Amersfoort ι T 033-2851685

Vollmer & Partners is gevestigd in de binnenstad van Amersfoort en werkt aan projecten door heel Nederland.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit zowel de overheid en semi-overheidssector als de zorgsector en de private sector. Onze duurzame betrokkenheid bij projecten en de ervaring met complexe ontwikkelingen maakt ons tot een waardevol adviseur.

Opdrachten worden aanvaard conform DNR201. Zie ook
Privacybeleid.

Wij helpen u graag verder
Vollmer & Partners is de trotse sponsor van het Amersfoortse voetbalteam JO12 van CJVV...!!
Wij helpen u graag verder
Vollmer & Partners is de trotse sponsor van het Amersfoortse voetbalteam JO12 van CJVV...!!
Wij helpen u graag verder

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl                 

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685