Wij helpen u graag verder

Visie
Wij maken de compacte stad compacter en het weidse landschap weidser. Het groen brengen we naar de stad en de publieke ruimte richten we in waarvoor ze bedoeld is: ontmoeten en verblijven voor iedereen. De grote verbanden verliezen we nooit uit het oog: stedenbouwkundige plannen maken we met kennis van landschapsontwerp. Ontwerpen we aan het landschap, dan staat de beleving door gebruikers centraal. Duurzaamheidsaspecten worden door ons op alle schaalniveaus geadresseerd.

Werkwijze

Onze aanpak is persoonlijk, onze blik analytisch en onze kennis breed en diepgaand. Wij ontwerpen, adviseren, begeleiden en enthousiasmeren met creativiteit en betrokkenheid. Ook als u nog niet een scherp idee heeft van een proces of een opgave kunnen we u op weg helpen en adviseren. Een kansenkaart, een ruimtelijke verkenning of een procesmatig advies kunnen een belangrijke stap in de goede richting zijn. 

Organisatie
Het team van Vollmer & Partners bestaat uit jonge ontwerpers en ervaren adviseurs uit diverse disciplines:
- Stedenbouw
- Landschapsarchitectuur
- Ruimtelijke ordening
- Architectuur

- Omgevingspsychologie

Kruisbestuiving werpt in onze plannen zijn vruchten af en kenmerkt ons werk al sinds de oprichting van het bureau in 1992. We hechten aan een plezierige werksfeer waarin dit mogelijk is. Met ons vaste kernteam richten wij ons op ontwerp en advies. Voor specialistische kennis hebben wij een uitgebreid netwerk van adviseurs waar wij mee samen werken, variërend van juridisch advies tot planologie, van cultuurhistorie tot groentechnisch advies.

Directie
Tom Bullens is eigenaar en directeur en voert sinds 2006 de dagelijkse leiding.

Contactgegevens
Arnhemseweg 6, 3e verdieping ι 3817 CH Amersfoort ι T 033-2851685

Vollmer & Partners is gevestigd in de binnenstad van Amersfoort en werkt aan projecten door heel Nederland.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit zowel de overheid en semi-overheidssector als de zorgsector en de private sector. Onze duurzame betrokkenheid bij projecten en de ervaring met complexe ontwikkelingen maakt ons tot een waardevol adviseur.

Opdrachten worden aanvaard conform DNR201. Zie ook
Privacybeleid.

Wij helpen u graag verder
Vollmer & Partners is de trotse sponsor van het Amersfoortse voetbalteam JO12-1 van CJVV...!!
Wij helpen u graag verder

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685