Transformatie Teresiakerk in Apeldoorn

De Teresiakerk in Apeldoorn krijgt een nieuwe bestemming. De bijzondere kerk wordt door agNOVA architecten getransformeerd naar levensloopbestendige woningen en een aantal collectieve voorzieningen. Opdrachtgever Groupius wonen heeft bureau Vollmer & Partners gevraagd een visie te geven op de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de geplande ontwikkelingen. Hiervoor zijn eerst de historische ontwikkelingen, huidige ruimtelijke structuren en het vigerende beleid geanalyseerd. Vervolgens is een visie opgesteld en zijn er studies verricht op verschillende deelaspecten van het gebied, zoals bouwmassa en parkeren.

Het inrichtingsplan dat wij vervolgens opstelden, maakt van de kerk, de pastorie en de tuin weer een nieuw geheel. De tuin zal gemeenschapellijk worden gebruikt door de nieuwe bewoners. Daarnaast hebben de woningen een prive-terras aan de woning.

Centra Erfgoed Inrichtingsplan Stedelijke transformatie
Transformatie Teresiakerk in Apeldoorn
Locatiefoto
Transformatie Teresiakerk in Apeldoorn
Stedenbouwkundige schets
Transformatie Teresiakerk in Apeldoorn
Impressie AGNOVA Architecten
Transformatie Teresiakerk in Apeldoorn
Inrichtingsplan
Transformatie Teresiakerk in Apeldoorn

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685