Stedenbouwkundige visie Schepenwijk III

Schepenwijk III wordt een nieuw, groen en waterrijk woonmilieu bij Medemblik. De gemeente Medemblik, Zeeman Vastgoed en BPD Ontwikkeling hebben ons geselecteerd voor het maken van de stedenbouwkundige visie en de uitwerking daarvan in een plan. Recent is de door ons gemaakte planstructuur getoond tijdens een inloopbijeenkomst, waarbij bewoners zijn uitgenodigd om mee te denken over de uitwerking.

De planstructuur tracht recht te doen aan de bijzondere ligging in de Brakepolder. De kenmerkende polderstructuur met de opstrekkende verkaveling en langgerekte sloten vormen de basis voor het plan. Het nieuwe woongebied krijgt groene randen met veel rietkragen, natuurlijke oevers en groen begroeide dijkjes. De natuurwaarde is hoog vanwege de vele natuurlijke oevermilieus, bloeiende bermen en inheemse beplanting. Water dooradert de wijk en wordt grotendeels bevaarbaar.

Woongebieden Actueel Ruimtelijke visie Klimaat / duurzaamheid
Stedenbouwkundige visie Schepenwijk III
Groter verband
Stedenbouwkundige visie Schepenwijk III
Referentiebeelden
Stedenbouwkundige visie Schepenwijk III
Waterstructuur
Stedenbouwkundige visie Schepenwijk III
Groenstructuur
Stedenbouwkundige visie Schepenwijk III

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl                 

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685