Stedenbouwkundige verkenning Gommerwijk West-West

Gommerwijk West-West is een nieuw te realiseren woonwijk aan de rand van Enkhuizen. Een spannende opgave, want er zijn geluiden om een deel van de locatie onbebouwd te laten. De gemeente wilde graag een patstelling voorkomen en heeft ons om een oplossing gevraagd.  

We hebben de opgave niet benaderd als een zoveelste woonuitbreiding aan de rand van de stad, maar als een bijzonder woonmilieu dat versmolten is met het aangrenzende Streekbos. Het gebied krijgt van buiten de uitstraling van een lommerrijk park en wordt dooraderd met fraaie watergangen, groen en wandelpaden. Tussen deze structuren komen echter geen open grasvelden, maar fraaie woonbuurtjes en bomenrijke villawijkjes. Er wordt gewoond als op een landgoed. De visie is nog globaal en verkennend van aard. De keuze staat nog open of het parkbos een meer open of meer gesloten karakter moet krijgen en hoeveel en welke woningen er precies gaan komen.  

De stad wordt zo op een hoogwaardige manier afgerond met veel ruimte voor natuur, recreatie en duurzaamheid. De vraag om meer looproutes en vaarverbindingen naar het Streekbos kan bovendien op een mooie en vanzelfsprekende manier worden meegenomen.

Woongebieden Actueel Inrichtingsplan Stedenbouwkundig plan Klimaat / duurzaamheid
Stedenbouwkundige verkenning Gommerwijk West-West
Stedenbouwkundige verkenning Gommerwijk West-West
Stedenbouwkundige verkenning Gommerwijk West-West
Stedenbouwkundige verkenning Gommerwijk West-West

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685