De Regentes in aanbouw, Uithoorn

Twee voormalige bedrijfslocaties aan de Amstel worden getransformeerd tot een nieuw en vitaal woongebied: de Vinckebuurt in Uithoorn. Deelgebied De Regentes is nu in aanbouw.

Interessante woongebieden met fraaie buitenruimten voorzien in een woningaanbod dat is afgestemd op toekomstige behoeftes. Het stedenbouwkundig plan behelst meer dan de revitalisatie van deze gebieden alleen. Het zorgvuldig ingepaste plan biedt Uithoorn een uitgelezen kans om zich langs de Amstel te presenteren. Met name het Amstellint draagt bij aan nieuw allure.

De openbare ruimte en de woonhofjes zijn in het inrichtingsplan verder uitgewerkt. Het bestemmingsplan is vastgesteld, de woningen zijn nu in aanbouw. 

Woongebieden Stedenbouwkundig plan Stedelijke transformatie
De Regentes in aanbouw, Uithoorn
De Regentes in aanbouw, Uithoorn
De Regentes in aanbouw, Uithoorn
De Regentes in aanbouw, Uithoorn
De Regentes in aanbouw, Uithoorn

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685