Natuurbegraafplaats Fryslân

Open plekken in het bos maken onderdeel uit van de ceremoniële route. In de loop der jaren zullen nieuwe open ruimtes worden gemaakt als plek om te begraven. De oude zullen steeds meer opgaan in het omringende bos. De aanleg van deze natuurbegraafplaats nabij Heerenveen geschiedt in fasen.


Een deel van het bos zal niet worden gebruikt voor natuurbegraven. Een passende overgang is gemaakt naar omliggende woningen en een ruime zone is gehandhaafd rond de aanwezige dassenburcht. 

Het plan is afgestemd met omwonenden. Op basis van het ontwerp hebben wij het vastgestelde bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp toont in aanpak gelijkenis met ons ontwerp voor natuurbegraafplaats Bremer Wildernis in Fryslân West. We hebben inmiddels verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland ontworpen.

Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân
Natuurbegraafplaats Fryslân

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685