Lineke van Hall


Stedenbouwkundige

Projectleider en ontwerper op het gebied van stedebouw en ruimtelijke ordening
goed in het vertalen van conceptuele ideeën naar uitgewerkt ontwerpen, passend binnen de beleidskaders


Mailadres:

lha@vp.nl

Linked-in

Lineke van Hall

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685