Irene Edzes programmamaker FASadE

Sinds 1 juni 2018 combineert Irene Edzes haar werkzaamheden bij Vollmer & Partners met de rol van programmamaker bij FASadE.

FASadE is het Forum voor Stedenbouw en Architectuur in Amersfoort. FASadE stimuleert het debat over de gebouwde omgeving met debatten, lezingen, filmavonden, excursies en tentoonstellingen op het vlak van stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur. Als programmamaker komt de brede interesse van Irene en haar verbindende aanpak goed tot zijn recht.

Vollmer & Partners ondersteunt FASadE en is trots op de bijdrage die Irene in haar rol als programmamaker aan het vakdiscours levert.

Actueel Onderzoek Interactie
Irene Edzes programmamaker FASadE

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685