Wilhelminawerf Utrecht

Het bestemmingsplan voor Wilhlminawerf is in procedure gegaan. De realisatie van het plan komt daarmee dichterbij. Ons ontwerp voor de buitenruimte van Wilhelminawerf is stoer met fijne randjes. De inrichting houdt de ambities vast van het stedenbouwkundig plan (Liesbeth van der Pol, DOK architecten), dat een bedrijventerrein aan het Merwedekanaal transformeert tot een aantrekkelijk stedelijk woongebied rond een klein haventje. Ons ontwerp geeft vorm aan de verschillende sferen in het plan. De robuuste sfeer van een havengebied is gecombineerd met een verfijnde inrichting passend bij een woonomgeving van nu. Duidelijke zoneringen gaan samen met subtiele aanduiding van encroachment-zones.

Momenteel werken we aan actualisatie van het plan: een gebouwde parkeervoorziening laat meer ruimte voor groen.

Hoogwaardige groen is ingezet als verbijzonderend element in de overheersend verharde havenwereld van de Wilhelminawerf. Dit heeft in het beplantingsplan verdere uitwerking gekregen.

Woongebieden Actueel Inrichtingsplan
Wilhelminawerf Utrecht
Wilhelminawerf Utrecht
Wilhelminawerf Utrecht
Wilhelminawerf Utrecht
Wilhelminawerf Utrecht

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685