Wilhelminawerf Utrecht

De realisatie van het plan Wilhelminawerf is in volle gang. Met dank aan de bouwvakkers die tijdens #COVID19 veilig en onverstoord doorwerken.

Ons ontwerp voor de buitenruimte van Wilhelminawerf is stoer met fijne randjes. De inrichting houdt de ambities vast van het stedenbouwkundig plan (Liesbeth van der Pol, DOK architecten), dat een bedrijventerrein aan het Merwedekanaal transformeert tot een aantrekkelijk stedelijk woongebied rond een klein haventje.De verschillende sferen in het plan zijn in het buitenruimteontwerp uitgewerkt. De robuuste sfeer van een havengebied is gecombineerd met een verfijnde inrichting passend bij een woonomgeving van nu. Duidelijke zoneringen gaan samen met subtiele aanduiding van encroachment-zones.

Hoogwaardige groen is ingezet als verbijzonderend element in de overheersend verharde havenwereld van de Wilhelminawerf. Dit heeft in het beplantingsplan verdere uitwerking gekregen. Vollmer & Partners stelde ook het bestemmingsplan voor Wilhelminawerf op. Opdrachtgever is Kondor Wessels.

Woongebieden Actueel Inrichtingsplan
Wilhelminawerf Utrecht
@KondorWessels
Wilhelminawerf Utrecht
Wilhelminawerf Utrecht
impressie door DOK architecten
Wilhelminawerf Utrecht
Bouw is in volle gang!
Wilhelminawerf Utrecht

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685